Opzegging lidmaatschap

Deze brief zegt een momenteel lopend lidmaatschap op. Hij gaat er van uit dat de huidige abonnementsperiode betaald is, en geeft aan dat een automatische verlenging ongewenst is.

Lidmaatschap van:
Abonnementidentificatie:
Distributeur naam:
afdeling:(optioneel)
adres:
postcode+woonplaats:
Uw naam:
adres:
postcode+woonplaats:
Telefoon:(optioneel)
Fax:(optioneel)
Email:(optioneel)
Homepage:(optioneel)
Documentformaat:

[ docgen | home | mail ]